Odkazy

CAT softvér

CAT (Computer Aided Translation) – preklad podporovaný počítačom. Ide o použitie špecializovaného softvéru (TRADOS, Transit, Wordfast...), ktorý je určený práve na preklad alebo lokalizáciu rôznych dokumentov. Tento softvér je výhodné použiť pri preklade rozsiahlejších projektov (preklady manuálov, dokumentácie, a p.), pri ktorých dochádza k opakovaniu použitej terminológie, výrazov, slovných spojení, príp. aj celých viet, ktoré softvér identifikuje a následne ponúkne možnosť prekladu z databázy - tzv. „pamäte“.

Tieto technológie sú prínosom aj pri komplikovaných prekladoch (softvér, webové stránky), kde softvér umožní prekladateľovi pracovať s údajmi v zdrojovom texte a vložiť ich do cieľového textu, ako aj pri projektoch, pre ktoré bol už vytvorený špecifický terminologický slovník na prípadné použitie pri ďalších podobných prekladoch v danom odbore.

Podmienkou použitia týchto aplikácii je však dodanie zdrojových textov v elektronickom formáte. Týmto spôsobom nie je, žiaľ, v súčasnosti možné prekladať tlačené dokumenty v písomnej forme bez toho, aby boli predtým prevedené do elektronickej podoby.

Pri projektoch realizovaných pomocou CAT softvéru využívame najčastejšie aplikačné balíky TRADOS, Transit, Wordfast, SDLX, Dèja Vu, Passolo, Multilizer, Alchemy Catalyst. Po dohode so zákazníkom vieme však zabezpečiť preklad/lokalizáciu súborov aj v iných aplikáciách.