Odkazy

Podporované formáty

Pracujeme so všetkými bežne používanými formátmi dokumentov (doc, rtf, txt, xls, pdf, jpg, ppt, html, php), vybranými DTP formátmi, takisto vyhotovíme preklad priamo do zdrojových súborov.

Vaše preklady Vám poskytneme v originálnom formáte, pripadne inom bežnom formáte.

Ak je to potrebné, vykonávame konverziu na zákazníkom požadovaný formát, prípadne importujeme vytvorenú pamäť uloženú v inom formáte do softvéru používaného pri projekte vrátane rôznych verzií CAT aplikácií, ktorých využívanie je čoraz populárnejšie...