Odkazy

Ponuka prekladateľských služieb

Preklady

Všetky prekladateľské projekty vykonávajú členovia nášho profesionálneho tímu prekladateľov. Každý z nich má odborné vzdelanie pre svoju špecializáciu, čo zaručuje vysokú odbornú úroveň prekladov. Na rozdiel od iných spoločností nevykonávajú preklady pod našou hlavičkou študenti, ktorí nemajú dostatok skúseností ani spolupracovníci bez potrebných skúseností a vzdelania. Vďaka tomu vieme zaručiť kvalitný výstup každého nami realizovaného projektu. Zameriavame sa na preklad technických, ekonomických, právnych textov, dokumentácie z oblasti informačných a komunikačných technológií. Pri realizácii každého projektu postupujeme v súlade s normou EN 15038.
Viac o odborovej špecializácii

Lokalizácia

V porovnaní s komerčným prekladom dokumentov má lokalizácia používateľského prostredia alebo dokumentácie špecifiká, ktoré je potrebné zohľadniť pri realizácii takýchto projektov. Disponujeme potrebným know-how, bohatými skúsenosťami s lokalizáciou rôznych softvérových produktov. Našim zákazníkom zaručujeme presnosť, konzistenciu použitej terminológie, súlad so zaužívanými štandardmi (glosáre, lokalizačné príručky) spoločností Microsoft, Google, Oracle..., ako aj dodržanie harmonogramu realizácie projektov a spokojnosť s konečným lokalizovaným materiálom. Vďaka moderným prekladateľským technológiám a postupom poskytujeme prekladateľské a lokalizačné služby najvyššej kvality firemným a štátnym klientom. Uvedomujeme si rastúcu potrebu špecializovaných prekladateľských a lokalizačných služieb ako aj nedostatok spoľahlivých poskytovateľov týchto služieb. Preto sa prispôsobujeme najnovším požiadavkám na trhu.